blog

Paranormaal, beeldvorming

De term paranormaal wordt gebruikt wanneer er sprake is van activiteiten of gebeurtenissen die plaatsvinden maar waar (momenteel) geen verklaring vanuit de wetenschap voor te vinden is.

Dat er geen wetenschappelijke verklaring te vinden is voor bepaalde paranormale zaken is voor een groot aantal personen genoeg reden om het bestaan van het “paranormale” direct af te doen als onzin.

In veel gevallen worden degenen die zich hier mee bezighouden te bestempelen als charlatans.

Kijkend en luisterend naar de paranormale ervaringen die zijn opgedaan door mensen die contact hebben gezocht met personen die als “paranormaal begaafd” aangeschreven geeft toch iets anders aan.

Er valt dan niet aan te ontkomen te moeten concluderen dat er wel degelijk personen zijn die middels zijn of haar gaven in staat zijn vragen of boodschappen te beantwoorden danwel door te geven aan anderen, zonder in het bezit te zijn van enige voorkennis.

Paranormale dienstverlening

Dat er bij in de paranormale tak van dienstverlening, net als bij andere bedrijfstakken, personen zijn die misbruik maken van de hulpvraag en slechts uit zijn op geldelijk gewin zonder aandacht te schenken aan  het leed wat zij anderen aandoen is duidelijk.

Ondanks deze ongewenste uitwassen is er een groot aantal mensen die enorme baat hebben of hebben gehad van antwoorden, adviezen of contacten welke zij via paranormale kanalen hebben verkregen.