Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van onze service gaat een beller automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Adviesbureau Nouwens All-in. Deze zijn voor iedereen in te zien in onze disclaimer. Gemaakte gesprekskosten worden niet gerestitueerd, ook niet in het geval van een klacht. Adviesbureau Nouwens All-in kan er wel uit piëteitsoverwegingen besluiten een beller te compenseren in de vorm van belminuten. Terugbetaling van gemaakte gesprekskosten door de beller door middel van restitutie blijft echter uitgesloten.

Aan het gebruik van onze 0909 - nummers zijn altijd kosten verbonden. De desbetreffende tarieven staan bij onze 0909 - nummers en bij de individuele boxen. Er worden momenteel 3 verschillende soorten tarieven gehanteerd zoals hieronder vermeldt;

 - Bellen naar 0909 - nummer Nederland - 0,90 euro per minuut

 - Bellen naar 0907 - nummer Buitenland - 1,50 euro per minuut

 - Bellen gebruikmakend van "Credits"      - 0,85 euro per minuut

Voor meer informatie over het begrip "Credits" zie de tab Credits.

Adviesbureau Nouwens All-in geeft personen onder 16 jaar zijn geen toegang tot al van de aangeboden diensten.  Adviesbureau Nouwens All-in is ook niet verantwoordelijk voor adviezen welke tijdens gesprekken met onze consulenten wordt gegeven. Adviezen dan wel uitspraken van consulenten die gedurende een telefoongesprek aan de beller worden gegeven of gedaan zijn niet uit te leggen als zijnde adviezen of uitspraken voor rekening van Adviesbureau Nouwens All-in als rechtspersoon zelf, of als van een van haar vertegenwoordigers.

Adviesbureu Nouwens All-in faciliteert enkel en alleen "Boxen" aan de consulenten, draagt zorg voor een correcte doorschakeling van de beller naar de consulent(e) en is verantwoordelijk voor een stabiele verbinding tussen de consulent(e) en de beller. Voorts is Adviesbureau Nouwens All-in verantwoordelijk voor de registratie van de binnenkomende gesprekken. Dit betreft met name het registreren van; de gekozen Boxnummers, de gespreksduur, het tijdstip van inbellen, het inkomende nummer, de gekozen betaalmethode en verder nog wat noodzakelijke gegevens zoals; gebeld met vaste telefoon of met mobiele telefoon en de gebruikte telefoonprovider.

De ontvangen of verzamelde informatie is alleen door Adviesbureau Nouwens All-in in te zien en door partijen die deel uitmaken van de verbindingsketen en daarvoor specifieke gegevens nodig hebben om het bedrijfsproces juist te kunnen laten verlopen.

Paragnostenhulp.nl, welke resulteert onder Adviesbureau Nouwens All-in is geen branche vereniging maar een platform waar individuele consulenten samen gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten en de reeds aanwezige infrastructuur.

De consulenten welke actief gebruik maken van het door Adviesbureau Nouwens All-in gebruikte platform zijn zonder uitzondering stuk voor stuk professionals, ieder op hun eigen terrein, en beschikken bovendien allen over een ruime levenservaring. Alle consulenten werken op zelfstandige en onafhankelijke basis en hebben geen onderling contact met elkaar noch onderhouden zij prive contacten met bellers, ongeacht de wijze waarop dit wordt gezocht.

Tot slot, Adviesbureau Nouwens All-in draagt er zorg voor dat alles wat er tussen U als beller en de gesproken consulenten als strikt vertrouwelijk wordt behandeld en behoud zich dan ook het recht voor in geval van schending van de ontstane vertrouwensrelatie de betreffende consultent(e) per direct de toegang tot het platform tot ontzeggen en indien noodzakelijk de betreffende consulent(e) een boete op te leggen zoals opgenomen in de onderlinge overeenkomst tussen Adviesbureau Nouwens All-in en cnsulent(e).

Paragnostenhulp - waar paranormaal normaal is
0909-0730 (90 cpm)

© 2013 - 2018 Adviesbureau Nouwens All-in - info@adviesbureaunouwens.nl