Wet op de privacy

Geachte lezer,

U bevindt zich thans op de website https://www.paragnostenhulp.nl

Paragnostenhulp is de handelsnaam van Adviesbureau v.d.Vliet.

Zoals reeds langer bekend is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wetgeving vervangt onze Nederlandse privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Privacywetgeving heeft alles te maken met het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens en de vraag waarom, de wijze waarop, voor welke doeleinden, wie kan gebruik maken van, wie heeft er toegang tot, hoe lang wordt verzamelde informatie bewaard en hoe wordt de beveiliging en de privacy van deze gegevens gewaarborgd.

Adviesbureau van der Vliet wil en dient zich uiteraard ook te houden aan de nieuwe regelgeving en heeft om dit te realiseren interne procedures aangescherpt alsmede op de controle daarop.
Hiervoor heeft Adviesbureau van der Vliet de software waar gebruik van wordt gemaakt alsook de netwerkomgeving opgeschaald naar een niveau waar de hoogst mogelijke en haalbare beveiliging is gegarandeerd. Tevens zijn er verwerkingsovereenkomsten aanwezig van alle partijen waar Adviesbureau van der Vliet  gebruikt maakt van geboden diensten die noodzakelijk zijn voor het volledig kunnen uitvoeren van bedrijfsproces. Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe AVG is ook een “gegevensverwerker” benoemd. Deze draagt er zorg voor dat alle verzamelde of verkregen privacy gevoelige informatie wordt verwerkt, bewaard en beveiligd. Dit om de gegevens, van bezoekers en gebruikers van www.Paranostenhulp.nl, welke actief verzameld dan wel passief verkregen zijn te verzekeren dat deze niet aan derden worden getoond of overgedragen met uitzondering wanneer deze gegevens een onmisbaar element zijn om bedrijfsprocessen te laten functioneren.

Aangaande Paragnostenhulp.nl

Van alle bezoekers van een website worden zonder dat Adviesbureau van der Vliet daar zelf om vraagt bepaalde gegevens verzameld, dit zijn gegevens zoals IP-adressen, Netwerk Protocollen en gebruikte besturingssystemen, die het mogelijk maken op het internet te kunnen surfen. Dan zijn er ook nog gegevens die actief worden verzameld door gebruik te maken van zogeheten ‘cookies’. Deze cookies maken het mogelijk te bepalen hoe het gedrag is van bezoekers van de websites. Deze informatie is niet te herleiden tot individuen en dient alleen om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag van de website. Op basis van deze gegevens kunnen dan eventueel reclamecampagnes of aangeboden diensten worden aangepast om zo een breder publiek  te kunnen bereiken en meer maar vooral nieuwe klanten te interesseren voor de aangeboden diensten.

 

Juridisch adviseur R. van der Vliet

  • Adviesbureau van der Vliet. Bedrijf- en handelsnaam van PARAGNOSTENHULP Ingeschreven KVK Utrecht nr: 69660832 Gevestigd te Woerde.
  • Kantoorhoudend Blankenberg België. Kantooradres M devriendtlaan.