Door middel van Mental Medium kunt U in contact komen met voor U dierbare overledenen, dit kan heel hulpvol zijn bij het verwerken van een verlies.
Via het kanaal dat het betreffende medium opent, is deze ook in staat boodschappen door te geven van overleden dierbaren, zonder dat U een directe vraag heeft gesteld..

Als u contact opneemt met een mental medium is het niet de bedoeling dat u informatie verschaft. Het medium zal eerst aangeven met wie zij voor u contact hebben door middel van bewijzen. Dit houdt niet in dat zij altijd in staat zullen zijn contact te leggen met de persoon waarmee u graag contact wilt hebben, want ook aan gene zijde bestaat de vrije wil. Een mental medium doet in principe geen voorspellingen, tenzij een overleden persoon hierover informatie doorgeeft aan het medium, wel het geven van inzichten en vooruitzichten. Een mental medium werkt vanuit de spirituele wereld en is de stem voor diegene die geen stem meer hebben.