BachremediesKennisBHachbloesem Remedies groep 5

Bachbloesem Remedies Groep 5

Het vierde Chakra, gelegen in de hartstreek, het hartcentrum, staat voor liefde, hogere gevoelens, dienstbaarheid en sympathie.

 

AgrimonieAgrimonie

01

Gemoedstoestand: Innerlijke onrust en gedachten verbergend achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Vermijdingsgedrag, geestelijke kwelling geheim gehouden, schijnbare opgewektheid.

Positieve gevoelens: Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens.

 

CentauryCentaury

04

Gemoedstoestand: Je eigen goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit, moeilijke nee kunnen zeggen, beïnvloedbaarheid, zwakke wil, gewillige dienaren.
Een overdreven kinderlijk hart hebben.

Positieve gevoelens: Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf.

 

HollyHolly

15

Gemoedstoestand: Wantrouwen, afgunst, eenzaamheid, jaloezie, haat, achterdocht. Lijden onder negatieve ideeën.

Positieve gevoelens: Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant.

 

WalnutWalnut

33

Gemoedstoestand: Tijdelijk gevoel van onzekerheid en onevenwichtigheid, beïnvloedbaarheid overgevoeligheid voor gewoonten en denkbeelden van anderen. Gebrek aan wilskracht om te slagen.

Positieve gevoelens: Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties.