Door het gebruik van onze service gaat een beller automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Adviesbureau van der Vliet. Deze zijn voor iedereen in te zien in onze disclaimer.

Gemaakte gesprekskosten worden niet gerestitueerd, ook niet in het geval van een klacht. Adviesbureau van der Vliet kan er wel uit piëteitsoverwegingen besluiten een beller te compenseren in de vorm van belminuten. Terugbetaling van gemaakte gesprekskosten door de beller door middel van restitutie is echter uitgesloten.

Aan het gebruik van onze 0909 – nummers zijn altijd kosten verbonden. De desbetreffende tarieven staan bij onze 0909 – nummers. Er worden momenteel 3 verschillende soorten tarieven gehanteerd zoals hieronder vermeldt;

– Bellen naar 0909 – nummer Nederland – € 0,90  per minuut

– Bellen naar 0907 – nummer Buitenland – € 1,50 per minuut

– Bellen gebruikmakend van “Credits”     – € 1,00 per minuut

Voor meer informatie over het begrip “Credits” klik hier!

—————————————————————————————————————————————————————-

Personen onder onder 18 jaar krijgen geen toegang tot al van de aangeboden diensten.

—————————————————————————————————————————————————————–

Boxhouders

Voor geen van onze boxhouders (Consulenten) is er sprake van een arbeidsrelatie in de vorm van een dienstbetrekking. Adviesbureau van der Vliet biedt slechts de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform van Paragnostenhulp.nl door het ter beschikking stellen van zelfstandige boxen.

Adviesbureau van der Vliet is niet verantwoordelijk voor adviezen welke tijdens gesprekken met onze boxhou(st)ders wordt gegeven.

Adviezen dan wel uitspraken van boxhou(st)ders die gedurende een telefoongesprek aan de beller worden gegeven of gedaan zijn niet uit te leggen als zijnde adviezen of uitspraken voor rekening van Adviesbureau van der Vliet als rechtspersoon zelf, of als van een van haar vertegenwoordigers.

Adviesbureu van der Vliet faciliteert enkel en alleen “Boxen” aan de boxhou(st)ders, draagt zorg voor een correcte doorschakeling van de beller naar de boxhou(st)der, voor een stabiele verbinding tussen de boxhou(st)ders en de beller en is verantwoordelijk voor de registratie van de binnenkomende gesprekken.

Dit betreft met name het registreren van; de inkomende  oproepen, gekozen boxnummers, gespreksduur, tijdstip van inbellen, inkomende nummer, en verder nog wat noodzakelijke gegevens zoals; gebeld met vaste telefoon of met mobiele telefoon, besturingssysteem,gebruikte IP-adres, en de gebruikte telefoonprovider.

De ontvangen of verzamelde informatie is alleen door Adviesbureau van der Vliet in te zien en door partijen die deel uitmaken van de verbindingsketen en daarvoor specifieke gegevens nodig hebben om het bedrijfs-proces juist te kunnen laten verlopen.

Paragnostenhulp.nl, welke resulteert onder Adviesbureau van der Vliet is geen branche vereniging maar een platform waar individuele boxhouder samen gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten en de reeds aanwezige infrastructuur.

De boxhou(st)ders welke actief gebruik maken van het door Adviesbureau van der Vliet gebruikte platform zijn zonder uitzondering stuk voor stuk professionals, ieder op hun eigen terrein, en beschikken bovendien allen over een ruime levenservaring. Alle boxhou(st)ders werken op zelfstandige en onafhankelijke basis en hebben geen onderling contact met elkaar noch onderhouden zij prive contacten met bellers, ongeacht de wijze waarop dit wordt gezocht.

Tot slot, Adviesbureau van der Vliet draagt er zorg voor dat alles wat er tussen U als beller en de gesproken boxhou(st)ders als strikt vertrouwelijk wordt behandeld en behoud zich dan ook het recht voor in geval van schending van de ontstane vertrouwensrelatie de betreffende boxhou(st)ders per direct de toegang tot het platform tot ontzeggen.